Pogoji uporabe podjetja TEM Čatež d. o. o.

Ob obisku spletnega mesta oz. strani se avtomatsko strinjate z veljavnimi splošnimi pogoji uporabe, ki so navedeni spodaj, in posebnimi pogoji, omenjenimi na določenih straneh tega spletnega mesta, ki jih občasno posodabljamo.
Če ni drugače navedeno, so spletno mesto, strani, vsebina, ime njene domene in url naslov www.tem.si izključna last podjetja:
TEM Čatež, d. o. o.
Čatež 13
8212 Velika Loka
Slovenija
info@tem.si

1. Namen tega spletnega mesta:

Spletno mesto in vsebina, vključno z vsemi podatki, besedilom, grafikami, fotografijami, hiperpovezavami in drugim materialom, sta namenjeni splošnim informacijam o podjetju TEM Čatež in uporabnikom za informiranje.

2. Blagovna znamka in informacije o avtorskih pravicah

Znamka TEM Čatež in katere koli registrirane blagovne znamke podjetja TEM Čatež, omenjene na tej spletni strani, so izključna last podjetja TEM Čatež. Ne sme se jih uporabljati za kakršen koli namen brez pisnega dovoljenja lastnika. Spletno mesto in njegova vsebina sta zaščitena z zakonom o intelektualni lastnini in avtorskih pravicah, ki veljajo za besedila, risbe in modele, in z zakonom o blagovnih znamkah. Strinjate se, da celotne ali dela tega spletnega mesta ali njegove vsebine ne boste kopirali na kateri koli medij brez pisnega dovoljenja podjetja TEM Čatež, razen za svojo osebno nekomercialno rabo.
TEM Čatež ne podeljuje nobene pravice ali licence za osebno in nekomercialno uporabo spletnega mesta ali njegove vsebine, z izjemo neekskluzivne licence za posvetovanje na dejanski osnovi na lastno tveganje. Vse druge pravice so pridržane.
TEM Čatež ne daje zagotovil ali jamstev, povezanih z blagovnimi znamkami tretjih oseb.
Za več informacij stopi v stik s spletnim skrbnikom na naslovu: info@tem.si

3. Povezave do drugih spletnih mest/strani

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki so dodane izključno zaradi priročnosti in ne kot podpora podjetja TEM Čatež vsebinam takih drugih spletnih strani. Podjetje TEM Čatež ni odgovorno za vsebino katerih koli drugih spletnih mest/strani in ne daje jamstev ali garancij, povezanih s katerimi koli drugimi spletnimi mesti/stranmi ali vsebino oz. materialom takih spletnih mest/strani.

4. Posodabljanje informacij

Podjetje TEM Čatež po najboljših močeh zagotavlja, da je spletno mesto oz. stran vedno dostopna. Lahko se zgodi, da je dostop do spletnega mesta oz. strani onemogočen/moten in se pojavijo težave z dostopom zaradi tehničnih težav, med vzdrževalnimi deli ali posodabljanjem. Podjetje TEM Čatež ne daje jamstev ali garancij, izrecnih ali implicitnih, za točnost in popolnost informacij na tem spletnem mestu oz. straneh, kljub temu, da skrbimo za čim večjo točnost in ažurnost informacij.
Vsebino tega spletnega mesta in spletnih strani, dostopnih prek hiperpovezav na tem mestu oz. strani, se lahko kadar koli ureja, spreminja ali osvežuje brez obvestila.
Podjetje TEM Čatež ne daje garancije ali jamstva, da so ta spletna mesto oz. strani in dostop do njih varni oz. da ne vsebujejo virusov ali hroščev, ki bi lahko povzročili poškodbo ali izgubo podatkov. Za zaščito svojih podatkov pred virusi je odgovoren vsak uporabnik spletnega mesta oz. strani sam.
Podjetje TEM Čatež ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno, posebno, posredno ali posledično škodo kakršne koli vrste, ki je povzročena na kakršen koli način, ki izhaja iz uporabnikove uporabe spletnega mesta oz. strani ali nezmožnosti dostopa do njih.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

PODJETJE TEM ČATEŽ V NOBENEM PRIMERU NIMA ODGOVORNOSTI DO KATERE KOLI OSEBE GLEDE KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, NEZGODNE, POSEBNE, VZORČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE KAKRŠNE KOLI VRSTE, POVEZANE S TEM SPLETNIM MESTOM OZ. STRANJO ALI KI IZHAJA IZ NJE ALI KATERE KOLI UPORABE TE SPLETNE STRANI ALI KATERE KOLI STRANI ALI VIRA, DO KATEREGA JE NA TEJ SPLETNI STRANI USTVARJENA POVEZAVA ALI REFERENCA OZ. JE OMOGOČEN DOSTOP DO NJE PREK TE SPLETNE STRANI, ALI ZA UPORABO ALI PRENOS OZ. DOSTOP DO KATERIH KOLI MATERIALOV, INFORMACIJ, IZDELKOV ALI STORITEV, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO PRIHRANKOV, PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV, TUDI ČE JE PODJETJE TEM ČATEŽ IZRECNO SEZNANJENO Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKE ŠKODE. IZKLJUČITEV IN OPUSTITEV ODGOVORNOSTI SE NANAŠATA NA VSE VZROKE DEJANJ, NE GLEDE NA TO, ALI SO OSNOVANI NA POGODBI, GARANCIJI, ODŠKODNINSKEM ZAHTEVKU ALI KATERI KOLI DRUGI PRAVNI TEORIJI.

6. Zaupne ali zaščitene informacije

TEM Čatež ne želi prejemati zaupnih ali zaščitenih informacij od uporabnikov prek naše spletne strani. Uporabnik mora upoštevati, da informacije ali materiali, ki jih pošljejo podjetju TEM Čatež, NE veljajo za zaupne. Če uporabnik pošlje TEM Čatežu kakršno koli informacijo ali materiale, mu daje neomejeno in nepreklicno dovoljenje za uporabo, kopiranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo teh materialov ali informacij in se strinja, da lahko podjetje TEM Čatež prosto uporablja katere koli zamisli, koncepte, strokovno znanje ali tehnike, ki mu jih pošlje, v kakršen koli namen.

7. Vprašanja glede pristojnosti

Če ni drugače navedeno, so materiali na tej spletni strani predstavljeni zgolj za namen promocije produktov in storitev podjetja TEM Čatež. Podjetje TEM Čatež ne zagotavlja, da so materiali ali produkti, prikazani na spletnem mestu oz. strani, primerni ali na voljo na vseh prodajnih mestih/lokacijah.